Понеделник 01, Юни 2020г.
Архив на новини
Публикувана на: 03.12.2019г.

Приемен ден на 10.12.2019 г. от 18.00 часа

Публикувана на: 28.11.2019г.

Приятелска среща по футбол

Публикувана на: 01.10.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
за избор на изпълнител на обществена порьчка чрез сьбиране на оферти с обява

Публикувана на: 01.10.2019г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от Закона за обществени поръчки