Понеделник 21, Октомври 2019г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 01.10.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
за избор на изпълнител на обществена порьчка чрез сьбиране на оферти с обява

Дата на публикуване: 01.10.2019г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от Закона за обществени поръчки