Понеделник 06, Юли 2020г.
Лице за контакти:

Профил на купувача


Вътрешни правила:
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
ПОЩЕНСКИ АДРЕС: гр. ДИМИТРОВГРАД 6400
"ЗАХАРИ ЗОГРАФ" №27
ТЕЛЕФОНИ: 0391/6-21-00  0391/6-28-68
e-mail: sou_lk@abv.bg
интернет адрес: lubenkaravelov.eu
ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ - ДИРЕКТОР -  0391/6-21-00
                                                                       0886868030
 ДАНАИЛА КИРЕВА- ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - 0391/6-21-00
                                                                                              0886611172