Прием за учебната 2017/2018 г.

 

 

           Комисия във връзка с осъществяване на дейности по приемане на ученици в IX клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017 / 2018 година

 

             Председател: Митко Дерменджиев

 Членове:   Севдалина Маринова

                    Дилян Стоянов

                    Мария Тонева

                    Лора Живкова

                    Таня Ганева

 

 

 

 

След завършен 8 клас

                                                

 

 

1. Профил Природоматематически - „Информационни технологии”

 

 

 

2.Непрофилирана паралелка

 

Балообразуващи предмети: Информационни технологии, Чужд език, Български език и литература

 

Обучението в паралелката предлага:

 

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

В СУ „ Любен Каравелов”ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

В  IX  КЛАС

 

 

Вид  дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

03.07. - 05.07.2017 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 06.07.2017 г. вкл.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2017 г.

4.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

10.07.2017 г.

5.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

11.07.2017 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 13.07.2017 г. вкл.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

14.07.2017 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

до 18.07.2017 г. вкл.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

19.07.2017 г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

20.07.2017 г.

12.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

21.07.2017 г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 26.07.2017 г. вкл.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора

до 04.09.2017 г. вкл.