I клас

Home I клас VIII клас

 

                                Уча се днес - успявам утре!

Комисия за прием на ученици в първи клас  за учебната 2018 / 2019 година:

 

 

1. Милена Иванова

2. Валентина Ангелова

3. Петрула Дончева

4. Стела Иванова

5. Хубка Желева

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРИЕМ  НА  ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА  2018 / 2019  ГОДИНА

 

Вид дейност

Срок

1.

Получаване на актуална информация за децата, навършващи 7 или 6 години в Димитровград  от отдел ГРАО, общинска администрация

До 30.03.2018г.

2.

Издаване на заповед от директорите на училищата за утвърждаване на училищния план-прием

До 30.03.2018г.

3.

Определяне със заповед на директорите на училищни комисии за изпълнение на дейности по прием на ученици за първи клас

До 27.04.2018г.

4.

Подаване на заявления за приемане в първи клас

До 18.05.2018 г.

5.

Обявяване на списъците с класираните ученици

До 31.05.2018 г.

6.

Подаване на документи за записване

01.06.-08.06.2018 г.

7.

Обявяване списъци на записаните ученици  и наличието на свободни места

До 12.06.2018 г.

8.

Попълване на свободните места

До 13.09.2018 г.

9.

Утвърждаване на списъците с приетите ученици по паралелки

14.09.2018г.

10.

Изпращане на сведения за децата, записани в първи клас

17.09.2018г.

 

 

 

 

КРИТЕРИИ  ЗА  ПРИЕМ  В  I  КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

        Определените критерии  служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите за записване.

 

 

 

Колкото е по-успешен стартът, толкова

     по-високо е върхът!

Само тук Вашите деца не само ще учат,

но и ще се забавляват, защото ние не

забравяме, че са преди всичко  деца.

 

   

Вашият избор е:

СОУ „Любен Каравелов”

Заповядайте при нас!!!

 

  При нас Вашето дете ще бъде обучавано с внимание. Само тук Вашето дете ще получи задълбочени и трайни познания, ще овладее успешно чужди езици и компютърна грамотност.

 

Инвестирайте тук, където Вашето дете

 ще направи голяма крачка в бъдещето!