I клас

Home I клас V клас, VIII клас IX клас

 

                                Уча се днес - успявам утре!

Комисия за прием на ученици в първи клас  за учебната 2017 / 2018 година:

 

1. Валентина Ангелова

2. Даниела Еремийска

3. Галина Илиева

4. Нели Станева

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРИЕМ  НА  ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА  2017 / 2018  ГОДИНА

 

 

 

   1.

Прием на молби /заявления/

за записване на първокласници с приложени необходими документи

 

 

 

  до 30.V.2017 г.

   2.

Обявяване списъците с класираните ученици

 

     

       3.VІ.2017 г.

   3.

Записване на класираните ученици с оригинално удостоверение за завършена подготвителна група

 

 

      6.VІ.2017 г.

      7.VІ.2017г.

   4.

Обявяване на свободни места

 

 

    

      8.VІ.2017 г.

   5.

Попълване на свободните места

 

 

      9.VІ.2017 г.

     10.VІ.2017 г.

   6.

Обявяване на още свободни места

 

от 13.VІ.2017 г.

до 15.VІ.2017 г.

 

 

КРИТЕРИИ  ЗА  ПРИЕМ  В  I  КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

        Определените критерии  служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите за записване.

 

 

 

Колкото е по-успешен стартът, толкова

     по-високо е върхът!

Само тук Вашите деца не само ще учат,

но и ще се забавляват, защото ние не

забравяме, че са преди всичко  деца.

 

   

Вашият избор е:

СОУ „Любен Каравелов”

Заповядайте при нас!!!

 

  При нас Вашето дете ще бъде обучавано с внимание. Само тук Вашето дете ще получи задълбочени и трайни познания, ще овладее успешно чужди езици и компютърна грамотност.

 

Инвестирайте тук, където Вашето дете

 ще направи голяма крачка в бъдещето!