ПРОФИЛИ

Home Инф.технологии Природоматематически

  Бъдещето е на технологиите

 

 

I. След завършен седми клас:

Профил: "Технологичен”-Предприемачество и бизнес с интензивно изучаване на английски език в VIII клас-9б,10б,11б клас

Профил "Природоматематически": Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език в VIII клас - 12б клас

 

Общообразователна паралелка - 8а клас

 

II. След завършен осми клас:

 

 

Профил "Природоматематически": Информационни технологии с география и икономика - 9а, 10а, 1

Общообразователна паралелка - 11а клас