УЧИТЕЛИ

Home НОВИНИ ПОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВО ИСТОРИЯ Обществен съвет УЧИТЕЛИ ПРИЕМ ПРОФИЛИ ТВОЯТ ЧАС За  МАТУРИТЕ ПРОЕКТИ Профил на купувача ДОКУМЕНТИ За УЧЕНИЦИТЕ Самостоятелна форма Обществени услуги

 

 

Директор: Валентин Георгиев Христов

Заместник-директор по УД - Петя Николова Хаджийска

Заместник-директор по УД - Митко Колев Дерменджиев

Заместник-директор по АСД - Соня Методиева Ценова

Предмет

Име, презиме, фамилия

Професионална квалификация
1 Български език и литература Митко Колев Дерменджиев ПКС І-ДИУУ София

2

Български език и литература

Даниела Петрова Пирова

ПКС V-ДИУУ София

3

Български език и литература

Лора Живкова Йончева

ПКС II-ДИУУ София

4

Български език и литература

Живко Колев Русев

ПКС ІV-ДИПКУ Стара Загора

5

Английски език

Бистра Добрева Янкова

 

6

Английски език Магдалена Георгиева Иванова  

7

Английски език

 Йорданка Делчева Николова

 
8

Немски език,Английски език

Силвия Георгиева Митрева

 

9

Математика

Ангелина Димитрова Костова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

10

Математика

Тинка Гочева Пейчева-Делчева

 

11

Математика Марияна Славова Георгиева ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора

12

Ръководител компютърни кабинети

Анита Христова Эангоци

 

13

Информатика и информационни технологии

Атанаска Костадинова Апостолова

ПКС IV-ДИУУ София

14

Информатика и информационни технологии

Мария Жекова Тонева

ПКС IV-ДИПКУ София

15

Информатика и информационни технологии

Живка Грозева Тотева

ПКС ІV-ДИПКУ Стара Загора

16

Информатика и информационни технологии

Надя Томова Лазарова

 

17

Физика и астрономия

Валентин Георгиев Христов

ПКС ІII-ДИПКУ Стара Загора

18

Физика и астрономия, Човек и природа

Таня Ганева Ганева

ПКС І-СУ София

19

Химия и ООС, Физика и астрономия, Човек и природа

Ивелина Русева Янчева

ПКС V-ТУ Стара Загора

20

Икономически дисциплини

Доника Райчева Крушарска

 
21 История и цивилизация, БЕЛ Делян Милчев Стоянов  

22

История и цивилизация

Ваня Тодорова Топчиева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

23

История и цивилизация, География и икономика

Пенка Петрова Тилева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

24

География и икономика

Мария Симеонова Митева

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

25

География и икономика

Петя Николова Хаджийска

ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора

26

Биология и здравно образование, Човек и природа

Лиляна Христова Чакърова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора

27

Музика

Ваня Господинова Билева

ПКС ІII-ДИПКУ Стара Загора

28

Физическо възпитание и спорт

Красимира Тончева Проданова

ПКС ІI-ДИУУ София

29

Физическо възпитание и спорт

Кремена Иванова Бинева

ПКС III-ДИУУ София

30

физическо възпитание и спорт

Христина  Костадинова

 

31

Изобразително изкуство

Борислав Костадинов Бончев

 

32

начален учител

Галина Тодорова Илиева

 

34

начален учител

Даниела Иванова Еремийска

 

35

начален учител

Милена Димитрова Иванова

ПКС II-ПУ Пловдив

36

начален учител

Нели Христозова Бонева

 

37

начален учител

Петрула Лазос Дончева

 

38

начален учител

Светла Жекова Даракчиева- Минчева

 

39

начален учител

Стела Димитрова Иванова

ПКС ІІІ-ДИПКУ Стара Загора

40

начален учител

Таня Александрова Стефанова

ПКС ІІ-ДИУУ София

41

начален учител

Валентина Господинова Ангелова  
42 начален учител Нели Танчева Станева ПКС ІІ-ДИПКУ Стара Загора
43 начален учител Хубка Янчева Желева ПКС ІІ-ДИУУ София

44

възпитател Дора Тодорова Маринова  
46

възпитател

Янка Илиева Драголова

ПКС V-ДИПКУ Стара Загора
47 възпитател Надка Димитрова Йорданова  
49 възпитател Дора Тодорова Маринова  
50 възпитател Мария Вълчева Петкова ПКС II-ПУ Пловдив
51 възпитател Ганка Кирилова Петкова  
52 възпитател Радка Янчева Караиванова  
53 възпитател Любомир Георгиев Филипов  

54

педагогически съветник

Севдалина Тошева Маринова

ПКС V-ДПИКУ Стара Загора

начало