Природоматематически

Home Учебен план

Профил: "Природоматематически”

1 паралелка с интензивно изучаване на английски език в VIII клас /

Профилиращи предмети:

   - Информационни технологии

   - Английски език

   - География и икономика

   - Математика

! Приемът се извършва след успешно положени  изпити

  по БЕЛ- 20.05.2015 г. и математика- 22.05.2015 г.

! Балът се образува като сбор от:

Утроена оценка от изпита по математика

-  Оценката от изпита по БЕЛ

Оценките по математика и Информационни технологии от удостоверението за завършен 7 клас

За повече ИНФОРМАЦИЯ:

- Информационно табло: ПРИЕМ VII клас във фоайето на училището;

- Електронна страница на МОН, раздел "Общо образование", "Външно оценяване", "Кандидатстване след 7 клас"