Учебен план

 

Home Инф.технологии Природоматематически

 

 

                   В часовете по профилирана подготовка ще формирате знания,  умения  и  практически    опит, гарантиращи вашата  успешна  реализация


 

         по Информационни технологии и Информатика:

    Компютърни системи

    Текстообработка

    Електронни таблици

    База от данни

    Компютърна презентация

    Компютърна графика

    Архивиране

    Антивирусни програми

    Компютърни мрежи

    Създаване на Web-документи

    Езици за програмиране

 

по География и икономика

   Задълбочени познания на основните икономически закони

   Съвременни тенденции в развитието на световното стопанство

   География на туризма и екотуризма

   Широка географска култура