Home Учебен план

Профил Технологичен: Информационни технологии с география и икономика

Профилиращи предмети:

       1.Информационни технологии                     

2.География и икономика

3.Информатика

4.Български език и литература

Срок на обучение: 4 години

Конкурс по документи

 Класирането се извършва по бал, образуван от оценките

от свидетелството за завършен 8 клас по следните

предмети:

1.География и икономика

2.Физика и астрономия

      3.Български език и литература