Сряда 13, Ноември 2019г.

Урок по БДП

Седмица на мобилността Iа,Iб, Iв,4а, 4б и 4в класове от СУ “Л.Каравелов”и децата от четвърта група при ДГ “ Райна Княгиня”