Понеделник 01, Юни 2020г.
Самостоятелна форма на обучение
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Заповед № РД 13-177 / 06.11.2019г.


Съдържание на съобщението:

Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Информатика и информационни технологии