Вторник 28, Януари 2020г.
Безопасност на движението
Дата на публикуване: 01.10.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Инструктаж по Безопасност на движение по пътищата  за родителите на учениците от първи клас на СУ„Л.Каравелов“


Съдържание на съобщението:

Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Информатика и информационни технологии