СМБ - Секция Димитровград
П Р О Т О К О Л
Коледно математическо състезание
11 декември 2010 г.
Име Презиме Фамилия Училище клас точки
1 Емилиян Георгиев Николов ПМГ "Иван Вазов" 12 34
2 Инна Ангелова Янкова ПМГ "Иван Вазов" 12 32
3 Гинка Красимирова Костова ПМГ "Иван Вазов" 12 27
4 Иван Николаев Атанасов ПМГ "Иван Вазов" 12 17
5 Деница Пенкова Димитрова ЕГ "Д-рИван Богоров" 12 14
6 Денислав Найденов Михайлов СОУ "Любен Каравелов" 12 8