СМБ - Секция Димитровград
П Р О Т О К О Л
Коледно математическо състезание
11 декември 2010 г.
Име Презиме Фамилия Училище клас точки
1 Иван Недялков Еневски ПМГ "Иван Вазов" 11 43
2 Димитър Иванов Калинков ПМГ "Иван Вазов" 11 38
3 Стилияна Пламенова Коева ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 28
4 Моника Кирилова Кирова ПМГ "Иван Вазов" 11 28
5 Ралица Динкова Манова ПМГ "Иван Вазов" 11 26
6 Иван Сашев Нейчев ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 22
7 Явор Сашев Нейчев ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 22
8 Ивелина Костадинова Христозова ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 22
9 Валентин Янков Владиславов ПМГ "Иван Вазов" 11 20
10 Татяна Антониева Колева ПМГ "Иван Вазов" 11 19
11 Стиляна Христова Узунова ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 15
12 Георги  Статев Статев ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 13
13 Елина Димитрова Петкова ПМГ "Иван Вазов" 11 11
14 Атанас Маринов Маринов ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 8
15 Тихомир  Тихомиров Тончев ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 8
16 Силвия Кирилова Савова ГПЧЕ"Ас.Златаров"-Х-во 11 8
17 Александър Васков Стефанов ЕГ "Д-рИван Богоров" 11 5